Østerbro

Havnetransformation og en udvikling af området ved det gamle gasværk

Et nyt bykvarter ved Østre Gasværk

Østerbro består overvejende af boliger samt kultur- og idrætstilbud, caféer, butikker mv. God bus- og S-togs betjening, anlæg af Cityringen, Fælledparken, Idrætsparken, Svanemøllestranden samt udvikling af bl.a. Copenhagen Science City betyder, at bydelen tiltrækker københavnere fra hele byen. Byudviklingen på Østerbro centrerer sig omkring Østre Gasværkskvarteret og Nordhavn. I de kommende år vil der omkring det gamle gasværk ske en byudvikling med nye almene og private boliger, herunder plejeboliger, en ny skøjtehal, et fælles parkeringsanlæg og offentlig tilgængelige grønne områder. En park- og aktivitetsring vil binde området sammen, ligesom der skal skabes forbindelser til de omliggende områder. I forbindelse med Østre Gasværk vil der endvidere opføres nye ungdomsboliger og en ny teatersal.

Fornyelse af Vibenshus Runddel

Vibenshus Runddel er i dag et knudepunkt i København domineret af trafik fra de store veje som Lyngbyvej og Jagtvej. Med åbning af den nye metrostation af samme navn er der planer om fornyelse af området bl.a. med nyt erhvervsbyggeri, boliger og gode opholdsmuligheder i byrummet.

Udviklingen af Nordhavn

Nordhavn er Københavns største nuværende byudviklingsområde og skal på sigt rumme 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Visionen for Nordhavn har fra starten været at blive en foregangsby for bæredygtig byudvikling og miljørigtigt byggeri. De første boliger stod færdige i 2014 og Århusgadekvarteret, som er den første del af Nordhavn, er godt på vej til at være udbygget. I 2020 åbner de første metrostationer ved Nordhavn Station og Orientkaj Station. En udvikling af Nordhavn er på grund af de trafikale forhold begrænset til 870.000 m² byggeri indtil Nordhavnstunnellens åbning (foreløbigt planlagt åbning i 2027). Det betyder, at de resterende etagemeter i Nordhavn tidligst kan udvikles efter Nordhavnstunnellens åbning. Med Kommuneplan 2019 udlægges Århusgadekvarteret, Trælastholmen, Sundmolen, Holm 8, Levantkaj Vest og Tunnelfabrikken til byudvikling fra 2019, hvor Tunnelfabrikken er tænkt som et nyt kulturelt centrum i Nordhavn. Levantkaj Øst og Holm 12 kan tidligst udvikles fra 2025, mens den resterende del af Nordhavn fastholdes som perspektivområde.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.