Nørrebro

Fokus på Mjølnerparken, De Gamles By og fire nye metrostationer.

Metro til Nørrebro

Med åbningen af Cityringen har Nørrebro fået hele fire nye metrostationer. Det betyder, at Nørrebro er blevet forbundet med den resterende by på en helt ny måde. Det er bl.a. muligt at komme fra Nørrebro Station til Rådhuspladsen på 11 minutter. Udover bedre forbindelser til resten af byen betyder åbningen af Cityringen, at de fire nye stationspladser bliver en central del af gadebilledet på Nørrebro. På Nørrebro Station forventes der i 2025 ca. 20.000 rejsende med metro hver dag. Dertil kommer rejsende med S-tog og busser. Det kræver et løft af stationsområder generelt. Der arbejdes bl.a. på, at der skal indrettes butikker under højbanen, ligesom stationsområdet skal give mulighed for mere byliv og plads til ophold. Derudover er der planer om at udvikle et nyt byrum på Basargrunden. Der er samtidig mulighed for at bygge flere nye boliger stationsnært. Eksempelvis gives der mulighed for at opføre nye studieboliger på Hermodsgade ved metrostationen Skjolds Plads.

Bispeengbuens fremtid

Bispeengbuen er en 6-sporet motortrafikvej ejet af staten, der ligger i kommunegrænsen mellem København og Frederiksberg Kommune. Borgerrepræsentationen ser gerne, at Bispeengbuen nedlægges og erstattes af en tunnel, der kan skabe mulighed for nyt liv og fællesskaber i bydelen og på den måde bidrage til at løfte området til glæde for alle københavnere og erhvervslivet i området. Københavns Kommune skal arbejde på at undersøge muligheden for at realisere en å-park, hvor Bispeengbuen og Åboulevarden løber nu. Kapaciteten i tunnellen bør forsat opretholdes, så der ikke overflyttes trafik vejene i bydelen. Dertil bør ejerskabet forsat være hos staten. Københavns Kommune er dog åbne overfor at bidrage til finansiering af projektet. Vejdirektoratet har belsuttet at udskyde levetidsforlængelsen af Bispeengbuen til 2031, hvilket skaber mere tid til undersøge scenarier for omdannelsen af Bispeengbuen og have dialog med staten og Frederiksberg Kommune. 

De Gamles By

De Gamles By er et kommunalt ejet areal med kommunale funktioner i hjertet af Nørrebro. Navnet De Gamles By kom til i 1919 grundet den store andel af plejehjem og ældreboliger. Borgerrepræsentationen har i 2018 besluttet, at der skal bygges en ny skole og et diabetescenter, hvilket giver anledning til at se på, hvordan de kommunale funktioner i De Gamles By spiller sammen med ønsket om en grøn bydel i byen. Derfor er der udarbejdet en ny helhedsplan for De Gamles By, som Borgerepræsentationen skal tage stilling til i foråret 2020. 

Gennemgribende plan for Mjølnerparken

Mjølnerparken ligger på en attraktiv placering kort fra Nørrebro St. mellem Mimersgade og Tagensvej. Mjølnerparken har en høj andel udsatte borgere og er et boligområde på statens liste over hårde ghettoområder. Kommunen arbejder derfor sammen med den almene boligorganisation Bo-Vita om at realisere en gennemgribende omdannelse af området. 

Planerne indebærer blandt andet, at samtlige boliger gennemrenoveres, og at der tilbygges tagboliger og nye ungdomsboliger. I forlængelse af renoveringen reduceres andelen af almene familieboliger til 40 procent, som følge af statslige krav til boligområder på statens liste over hårde ghettoområder. Herudover bliver hele området åbnet for gennemstrømmende trafik, og der tilføjes udadvendte funktioner i stueetagerne. Dette suppleres af en omfattende byudvikling i kvarteret omkring Mjølnerparken med nye ungdomsboliger, ny metrostation på Nørrebro St. og en ny stiforbindelse, Nordvestpassagen, der går på tværs af jernbanen fra Mimersparken til Nordvest.
 

Kontakt