Naturbeskyttelse

Beskyttelse af Københavns blå og grønne områder.

København råder over store park- og naturområder samt vandområder med særlige naturkvaliteter. Der er også god forbindelse til tilsvarende områder i nabokommunerne, og sammenhængen sikres yderligere med udpegning af Grønt Danmarkskort. Den lette adgang til at opleve og bruge de grønne og blå områder er en af byens styrker, som fastholdes og synliggøres i udviklingen af områderne. 

Kontakt