Målsætninger for udviklingen af København

Kommuneplanen skal være med til at sikre, at de overordnede politiske visioner for København gør sig gældende, når byen udvikles.

I dette kapitel kan finde Københavns Kommunes målsætninger, der tager udgangspunkt i visionen for København. Målsætningerne danner ramme for kommuneplanens retningslinjer og dermed for arealanvendelsen i Københavns Kommune. Du kan finde retningslinjerne i deres helhed på kommuneplanens hjemmeside.
 

Kontakt