Kulturarv

Kulturhistorie og kulturmiljø i fremtidens by.

Københavns kulturhistorie findes både i form af helheder - kulturmiljøer - og af bevarede enkeltelementer. Et kulturmiljø er en aflæselig sammenhæng, der knytter sig til og formidler en fælles historie. Udpegningen af værdifulde kulturmiljøer er et bidrag til at inddrage vigtige historiske sammenhænge i byudviklingen. Men også vigtige enkeltstående spor af en ellers forvundet historisk sammenhæng kan bidrage med kontinuitet og identitet til nutidens og fremtidens by.

Kort over Kulturmiljøer

Kortet findes nederst på siden som pdf

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.