Kongens Enghave

Byudviklingen fortsætter i Københavns Sydhavn

En ny metro til Sydhavn

Etableringen af en ny metro til Sydhavn er i fuld gang. Sydhavnsmetroen forventes åbnet i 2024, og dermed bliver det lettere at komme på tværs af det nye og gamle Sydhavn, ligesom Sydhavn bliver koblet på den eksisterende del af metronettet. En ny metro til Sydhavn understøtter den byudvikling, der har været i gang siden årtusindeskiftet, og som har resulteret i nye bykvarterer langs havneløbet. Med metroen skabes grobund for en positiv udvikling af hele Sydhavn.    

Bedre sammenhæng mellem det nye og gamle Sydhavn

Sydhavnsgade udgør i dag en barriere for sammenhængen mellem de nye og gamle bykvarterer i Sydhavn. Med Kommuneplan 2019 udlægges der områder til byudvikling på begge sider af Sydhavnsgade. For at skabe bedre sammenhæng mellem det nye og gamle Sydhavn, bør et væsentligt element i udviklingen af områderne være et fokus på integrationen med de omkringliggende kvarterer, herunder bedre forbindelser på tværs af Sydhavnsgade. 

Udviklingen af Bådehavnsgade skal ske med respekt for det nuværende miljø

På den sydlige side af Sjællandsbroen ligger Bådehavnsgade. En stor del af området er karakteriseret ved industri- og havnefunktioner og er i dag udlagt som perspektivområde i kommuneplanen. Med Kommuneplan 2019 udlægges hele området, både nord og syd for banen, til byudvikling.

Som led i aftalen om alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter skal ”Stejlepladsen” indgå i udviklingen af området. Området omkring Fiskerhavnen er sammen med området omkring Slusen udpeget som kulturmiljø. I udviklingen af Bådehavnsgade er det væsentligt at bevare det havneliv, der i dag udspiller sig, så Fiskerhavnens og bådeklubmiljøets unikke stemning og karakter også fremadrettet vil være med til give stedet dets identitet. Langs Bådehavnsgade Vest ligger Tippen, som er et grønt område, hvoraf den sydlige ende er fredet. Ud fra Stejlepladsen ligger Kalvebodløbet, der i sin helhed er udpeget til Natura 2000-område. De miljømæssige forhold omkring Bådehavnsgade vil således blive undersøgt parallelt med planprocessen for byudviklingsområdet. Kulturmiljøet skal sammen med både det grønne og blå naturområde rundt om Bådehavnsgade ses som en ressource, der kan skabe sammenhæng i områdets udvikling.
 

Kontakt