Kollektiv trafik

Bus og bane i byens kollektive trafik

Den kollektive trafik er sammen med cyklerne en bærende del af den københavnske trafik. I de kommende år sker der stor udvikling af den kollektive trafik i København bl.a. med ny metro til Nord- og Sydhavn og en udskiftning af busserne med el-busser eller andre busser med tilsvarende støj-, klima- og miljøegenskaber i 2025. Den kollektive trafik i København udgøres af busser, metro, S-tog og regionaltog. Banerne varetager hovedparten af den kollektive trafik til og fra centralkommunerne København og Frederiksberg. Bus og metro udgør tilsammen et fladedækkende net, der dækker disse kommuner tæt. Det undersøges desuden i de kommende år, om der også skal etableres en moderne letbaner, der kan forbindes med den kommende letbane i Ring 3, eller om der alternativt skal etableres en BRT-linje (prioriteret bus). 

Kontakt