Klimatilpasning

Forebyggende klimaplanlægning for nye bygninger og anlæg.

Ændringer i klimaet vil påvirke byen i form af øgede regnmængde og havvandsstigninger. København skal i løbet af de næste 20-30 år tilpasses til mere regn og sikres mod stormflod. Byen skybrudssikres ved at etablere et sammenhængende skybrudsnet, der består af løsninger både under og på overfladen, og som skal integreres i byen eksisterende infrastruktur, herunder som en del af vejvedligeholdelse, byrumsforbedringer og byudvikling. I den samme periode skal der arbejdes med en samlet sikring af byen imod stormflod.

Kort over Klimatilpasning

Kortudsnittet findes nederst på siden som pdf.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.