Klimatilpasning

Bestemmelser til sikring af, at bebyggelse m.v. kan tilpasses klimaudviklingen, herunder at den sikres imod oversvømmelse.

Kontakt