Institutioner og faciliteter mv.

Institutioner, kultur- og fritidsmuligheder og en velfungerende hverdag.

Institutioner, kultur- og fritidstilbud i nærhed til byens boliger er vigtige for at københavnere kan have en velfungerende hverdag, herunder et aktivt fritidsliv. 

Kontakt