Indre By

Københavns historiske centrum

En plan for den gennemkørende trafik

Med Cityringen indvielse i efteråret 2019 åbnede fem nye metrostationer i Indre By. De nye metrostationer skaber en bedre sammenhæng til resten af byen og gør det lettere at komme rundt. Indre By oplever i dag meget gennemkørende trafik. I forbindelse med de igangværende undersøgelser om en ny Østlig Ringvej udarbejdes der en særskilt trafiksaneringsplan. Trafiksaneringsplanen omfatter Indre By og eventuelt andre områder, som kan trafiksaneres, hvis der etableres en Østlig Ringvej om København.

Formålet med trafiksaneringsplanen er at begrænse den gennemkørende trafik i bl.a. Indre By. Beboere, kunder, lokale erhvervsdrivende mv. skal stadig kunne anvende bil til de relevante områder og strækninger. Udover at trafiksaneringsplanen skal kunne give et bud på, hvordan den gennemkørende trafik begrænses i relevante områder, skal planen eksemplificere, hvilke vejarealer der kan frigøres som følge af den begrænsede trafik og illustrere, hvad de frigjorte vejarealer alternativt kan anvendes til. Resultaterne af trafiksaneringsplanen forventes at være klar i løbet af 2020.

Centrum for bæredygtig turisme og arbejdspladser

Hovedstadsområdets største koncentration af arbejdspladser findes i Indre By. Gennem de seneste 15 - 20 år er der sket en markant udvikling og fornyelse af området. Der er bl.a. foretaget store offentlige investeringer i opførelsen af kulturelle institutioner og i etableringen af metroen. Indre By har udviklet og fastholdt sin særlige historiske karakter samtidigt med, at mange arbejdspladser, et stort udbud af butikker, kulturelle institutioner og restaurationer er kommet til. Udviklingen de senere år hænger tæt sammen med en voksende turisme, der i København primært koncentrerer sig i de indre bydele. Turismen har bidraget til et aktivt handelsliv og byliv, men kan også indimellem give udfordringer for de lokale københavnere. Med Kommuneplan 2019 ønsker vi at skabe rammerne for en turisme, der fordeler sig i hele byen og den øvrige hovedstadsregion. Samtidig er det vigtigt, at der fortsat er plads til nye virksomheder, som ønsker at placere sig i området omkring Indre By. Her kan bl.a. nævnes udviklingen af Axel Towers og den kommende udvikling af Danske Banks tidligere hovedsæde på Bremerholmen.

Kontakt