Grund- og overfladevand samt kystvand

Varetagelse af vandkvaliteten i og omkring København.

Forvaltningen af vandområder og deres kvalitet er delt mellem staten og kommunen. Retningslinjerne skal derfor ses i samspil med den statslige vandplanlægning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.