Grønne kiler og landskab

En række grønne områder er reguleret af landsplandirektiv og af nationale interesser.

Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet fastlægger grønne kiler og såkaldte bykiler. Der er tale om statslige arealudpegninger, der er styrende for og optages i den kommunale planlægning. Et område i landzone er et landskab af national interesse. 

Kontakt