Forurenet jord og overskudsjord

Sikker håndtering af forurenet jord og overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter.

Såvel forurenet jord som ren jord, der bliver tilovers ved bygge- og anlægsprojekter, udgør en udfordring i udviklingen af byen. Det er væsentligt at sikre en sikker håndtering af forurenet jord, samtidig med at lange og dermed miljøbelastende transporter af overskudsjord så vidt muligt undgås. Københavns Kommune har fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet til både behandling og placering af overskudsjord. 

Kontakt