Forslag - Kulbanevej Øst

Tillægget skal muliggøre et nyt boligområde ved Kulbanevej.