Forhold til anden planlægning

Statslig, regional og kommunal planlægning

Kommuneplan 2019 skal spille sammen med de statslige, regionale og kommunale planer og strategier for en Øresundsregion kendetegnet ved udvikling, jobmuligheder, sammenhæng og livskvalitet.

Kontakt