Fodgængere

Fodgængere, bedre byliv, sunde københavnere og et bedre miljø.

Fodgængerne skal prioriteres for at skabe et endnu bedre byliv og sikre flere sunde københavnere og et bedre miljø. Såvel formålsbestemt (herunder til/fra kollektiv trafik) som rekreativ gang skal prioriteres. 

Kontakt