Energiforsyning og fjernkøling

Bæredygtig omstilling af energiproduktionen og bæredygtig køling af bygninger.

De bestående arealer og anlæg til energiproduktion opretholdes som udgangspunkt, og de kan udvikles f.eks. med henblik på at omstille energiproduktionen til mere bæredygtige former, brug af bæredygtig biomasse, nye produktionsteknologier etc. Fjernkøling (baseret på koldt havvand/grundvand samt på brug af overskudsvarme) kan sikre en komfortabel temperatur i bygninger på en bæredygtig måde. Fjernkøling skal etableres på markedsmæssige vilkår, men kommunen er myndighed på området. 

Kontakt