En social og mangfoldig by

Én samlet boligpolitik for Københavns Kommune.

Med Kommuneplan 2019 sætter vi retningen for Københavns Kommunes boligpolitik. Boligpolitikken formulerer Københavns Kommunes målsætninger, behov og forventninger til boligudviklingen i København i de kommende år.
Boligpolitikken skal realiseres i samarbejde med en lang række aktører, der er vigtige for boligudviklingen i København. Grundejere, ejendomsudviklere, almene boligorganisationer og borgere spiller alle en rolle i at sikre, at København er en by for alle. Boligpolitikken skal ses i forbindelse med kommunens øvrige politikker, der har betydning for by- og boliglivet.

Med én samlet boligpolitik vil vi: 

  • Sikre rammerne for at bygge et tilstrækkeligt antal boliger i København.
  • Sikre en sammenhængende by med plads til alle.
  • Sikre rammerne for bofællesskaber og alternative boformer.

Kontakt