Cykelparkering

Parkeringsnormer

Ved andre end de ovenfor nævnte funktioner kan der i fornødent omfang stilles krav om cykelparkering på baggrund af konkret vurdering. 

Generelle krav

  • Cykelparkering skal anlægges, således at den er let tilgængelig for brugerne. 
  • Cykelparkering skal som hovedregel anlægges i umiddelbar nærhed af indgangspartierne. 
  • Overdækning kan etableres i skure eller som en integreret del af byggeriet. 

Særlige bemærkninger

º Cykelparkering til plejeboliger/plejecentre fastlægges efter konkret vurdering. 

¹ Cykelparkering til hotel fastlægges efter konkret vurdering.  

² Ved uddannelsesinstitutioner og grundskoler kan der efter en konkret vurdering stilles krav om en vis andel pladskrævende cykler. 

Kontakt