Cykelparkering

Parkeringsnormer

Ved andre end de ovenfor nævnte funktioner kan der i fornødent omfang stilles krav om cykelparkering på baggrund af konkret vurdering.

Generelle krav

  • Cykelparkering skal anlægges, således at den er let tilgængelig for brugerne.
  • Cykelparkering skal som hovedregel anlægges i umiddelbar nærhed af indgangspartierne.
  • Overdækning kan etableres i skure eller som en integreret del af byggeriet.

Særlige bemærkninger
¹ Cykelparkering til hotel fastlægges efter konkret vurdering.

² Ved uddannelsesinstitutioner og grundskoler kan der efter en konkret vurdering stilles krav om en vis andel pladskrævende cykler.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.