Christianshavn

Omdannelse af et gammelt forsvarsområde og industriområde

Starten på en ny fremtid for Nyholm

Med Holmens udvikling har Christianshavn gennemgået store forandringer. Operaen, nye uddannelsesinstitutioner og seneste en udvikling af Papirøen og Kuglegården bidrager med nye muligheder til Københavns mindste bydel. Nyholm har ligesom resten af Holmen spillet en central rolle for det danske forsvar i flere århundreder. 

Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm har staten igangsat arbejdet med en ny helhedsplan for den del af øen, der skal bevares. Planen forventes færdig i 2020, hvorefter en nærmere kommune- og lokalplanlægning skal finde sted.
Københavns Kommune ønsker at indgå i udviklingen af området sammen med Forsvaret og Kulturministeriet i en åben proces med inddragelse af offentligheden. Der ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Ved udvikling af Nyholm er det afgørende, at området primært udlægges til rekreative, offentlige og kulturelle formål. 

Nyholm indgår som en del af det udpegede kulturmiljø for Holmen, Nyboder, Holmens Kirke/Kirkegård og Søkvæsthuset. Ved ændring af de nuværende bygninger til anden anvendelse, er det vigtigt at bevare bygningernes militære ydre fremtoning. Det bør tænkes i formidling af de tidligere militære bygninger, idet de rummer en stor historisk værdi for såvel lokale som besøgende. 

Udviklingen af Nyholm bør også ses i lyset af den kommende udvikling på Refshaleøen og Lynetteholmen.

Refshaleøen som perspektivområde

Refshaleøen har siden 1990’erne udviklet sig fra at være et lukket industriområde til at være et åbent område i København med masser af muligheder. Refshaleøen er, særligt i sommerhalvåret, blevet et populært udflugtsmål for københavnerne og byens gæster med attraktioner som museet Copenhagen Contemporary, madmarkedet Reffen og den store klatrehal Blocs & Walls.

Refshaleøen fastholdes i Kommuneplan 2019 som perspektivområde i rækkefølgeplanen for byens udvikling. Det betyder, at en byudvikling først kan finde sted efter 2031, og at der i området fortsat vil være gode lokaliseringsmuligheder for kreative erhverv, midlertidige tiltag, festivaler og events. I forbindelse med udviklingen af Lynetteholmen og planlægningen af ny infrastruktur skal Refshaleøen indtænkes samt sammenhængen til den omkringliggende by.

Kontakt