Christianshavn

Omdannelse af et gammelt forsvarsområde og industriområde

En ny helhedsplan for Nyholm
Med Holmens udvikling har Christianshavn de senere år gennemgået store forandringer. Operaen, nye uddannelsesinstitutioner og senest en udvikling af Papirøen og Kuglegården har og vil bidrage med nye muligheder til Københavns mindste bydel. Nyholm har ligesom resten af Holmen spillet en central rolle for det danske forsvar i flere århundreder. Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm har staten igangsat arbejdet med en ny helhedsplan for området. Helhedsplanen forventes færdig i 2020, hvorefter en nærmere kommune- og lokalplanlægning skal finde sted. Nyholm indgår som en del af det udpegede kulturmiljø for Holmen, Nyboder, Holmens Kirke/Kirkegård og Søkvæsthuset. Ved ændring af de nuværende bygninger til anden anvendelse, fx til boliger, erhverv og institutioner er det vigtigt at bevare bygningernes militære ydre fremtoning. Der bør tænkes i formidling af de tidligere militære bygninger, idet de rummer en stor fortælleværdi for såvel lokale som besøgende.

Refshaleøen som perspektivområde
Refshaleøen har siden 1990’erne udviklet sig fra at være et lukket industriområde til at være et åbent område i København med masser af muligheder. Refshaleøen er, særligt i sommerhalvåret, blevet et populært udflugtsmål for københavnerne og byens gæster med attraktioner som museet Copenhagen Contemporary, madmarkedet Reffen og den store klatrehal Blocs & Walls. Refshaleøen fastholdes i Kommuneplan 2019 som perspektivområde i rækkefølgeplanen for byens udvikling. Det betyder, at en byudvikling først kan finde sted efter 2031 og at der i området fortsat vil være gode lokaliseringsmuligheder for kreative erhverv, midlertidige tiltag, festivaler og events. I forbindelse med udviklingen af Lynetteholmen og planlægningen af ny infrastruktur er det oplagt at indtænke Refshaleøen og sammenhængen til den omkringliggende by.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.