Byens rum

Gode byrum og høj livskvalitet i byen.

Det er en forudsætning for høj livskvalitet i byen, at der er gode og trygge udendørs opholdsarealer. Der er behov for udendørs arealer nær ved den enkelte bolig. Indretningen skal skabe liv og aktivitet i mange af døgnets timer. 

Kontakt