Brønshøj-Husum

Udvikling af Bystævneparken og Tingbjerg skal løfte hele Brønshøj-Husum

En sammensat bydel med behov for bedre kollektiv trafik

Andelen af stationsnære områder er væsentlig lavere i Brønshøj-Husum end andre bydele i København og de centrale dele af Brønshøj-Husum er i dag udelukkende busbetjent. Borgerrepræsentationens beslutning om at undersøge mulighederne for etablering af en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe er samtidigt en undersøgelse af muligheden for at løfte Brønshøj-Husum og understøtte udviklingen af Tingbjerg og Bystævneparken. Der skal i den fremtidige planlægning tages hensyn til den foreslåede linjeføring for letbanen, der fremgår af kortet bagerst i kommuneplanen.

En samlet plan skal løfte Tingbjerg

Tingbjerg er et udsat byområde beliggende ved Utterslev Mose. Med Kommuneplan 2019 bliver Tingbjerg udpeget som et byudviklingsområde. Københavns Kommune og de to almene boligorganisationer SAB og fsb samarbejder om at realisere den ambitiøse byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, som blev vedtaget i 2015. Visionen er en gennemgribende omdannelse af området, med udgangspunkt i Københavnermodellen, hvor det primære greb er fortætning med private boliger samt forbedret trafikal infrastruktur. De private boliger skal medvirke til at skabe varieret og attraktivt boligudbud, så beboersammensætningen i højere grad kommer til at afspejle resten af København.

Bystævneparken omdannes til et attraktivt bykvarter

Med Kommuneplan 2019 udlægges Bystævneparken til et nyt byudviklingsområde. Bystævneparken, der er ejet af Københavns Kommune, blev opført i 1970-1973 og huser i dag en række kommunale institutioner, herunder flere plejecentre. 

Det er planen, at Bystævneparken over de kommende år skal udvikles til et trygt, grønt og attraktivt område med nye boliger. Hensigten er at skabe en blandet bydel og bidrage til et løft af hele Tingbjerg-Husum. I den fremlagte helhedsplan åbnes Bystævneparken op til de omkringliggende kvarterer, mens to nye skolespor tilknyttet til nærtliggende skole og nye daginstitutioner skal bidrage med kapacitet til fremtidens børn og unge i Brønshøj-Husum.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.