Boliger og byliv

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud.

Københavnerne skal leve et trygt og aktivt hverdagsliv med tidssvarende boliger, institutioner og skoler, byrum og kultur- og idrætstilbud. Byens bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer skal skabe rammer for lokale identiteter i eksisterende og nye bykvarterer.

Københavns Kommune har som mål:

 • At skabe plads til 100.000 københavnere i 2031.
   
 • At almene boliger udgør 20 % af boligerne i København og at 25 % af de nye boliger i byen er almene.
   
 • At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger frem mod 2031.
   
 • At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige, og at der sikres en variation i boligstørrelser og –typer i de enkelte byområder.
   
 • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere.
   
 • At skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv.
   
 • At udvikle varierede byrum, der indbyder til ophold, aktivitet, og oplevelser for alle grupper af borgere.
   
 • At institutioner og faciliteter placeres tæt på boligområderne og at nye byområder får den rette serviceudbygning i rette tid.
   
 • At støjbelastningen af eksisterende og nye boliger reduceres.
   
 • At Københavns kulturarv bruges og synliggøres som del af grundlaget for at forstå og udvikle byen.
   
 • At kvaliteten af byens bevaringsværdige bebyggelser og bygninger fastholdes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.