Bispebjerg

Fokus på kreative og traditionelle erhverv i Nordvest

En sammensat bydel

Bispebjerg er en varieret bydel bestående af hovedsageligt boliger, erhvervsområder og tidligere industriområder. Bydelen består af kvartererne Nordvest, Ryparken-Lundehus, Emdrup, Bispebjerg og Utterslev. Bydelens største rekreative områder er Utterslev Mose og Lersøparken, som danner bydelens grønne grænser. Bispebjerg Kirkegård udgør desuden en grøn resurse også som rekreativt rum for Bispebjerg. Boligmassen i Bispebjerg er karakteriseret ved mange almene og andelsboliger og relativt få ejerboliger. Gennemsnitsstørrelsen på boliger er ca. 65 m². Det er byens laveste, og bevirker at mange beboere må flytte væk, når der sker familieforøgelse. På den baggrund bør der arbejdes for at skabe flere familieboliger i bydelen. Der planlægges dog etableret botilbud og boligløsninger for socialt udsatte borgere på kommunalt ejede grunde. Her får de nye beboere glæde af de eksisterende fællesskaber og netværk, som er til stede i områderne. En lokalplan vil blive udarbejdet på baggrund af konkrete projektforslag for kommunens grunde med henblik på at sikre et samspil med områdets eksisterende kvaliteter. 

Bedre kollektiv trafik og et nyt hus for kampsporten

Åbningen af Cityringen vil have positiv betydning for Bispebjerg, idet Nørrebro Station på grænsen mellem Nørrebro og Bispebjerg vil kunne betjene en stor del af Nordvest. Det betyder, at Bispebjerg nu er forbundet med resten af byen på en meget bedre måde. På længere sigt vil en mulig ny letbaneforbindelse mellem Nørrebro Station og Gladsaxe styrke den kollektive trafik i store dele af Bispebjerg. Som supplement til undersøgelsen af en letbaneløsning, undersøges muligheden for at etablere en BRT-forbindelse. Det kommende Kampsportens Hus ved Nørrebro Station vil desuden styrke området og skabe et naturligt samlingssted for flere af bydelens borgere.

Kreative og traditionelle erhverv i Nordvest

Københavns byudvikling har medført, at mange af byens nye erhvervsområder henvender sig til kontorvirksomheder. Bispebjerg og specielt Nordvest tiltrækker med sin unikke karakter i form af en varieret bygningsmasse og tidligere industriområder et bredere udsnit af virksomheder. Det kan eksempelvis være virksomheder inden for kreative eller traditionelle erhverv, som iværksættere, håndværksvirksomheder eller automekanikere, der finder Nordvest attraktiv på grund af muligheden for at have funktioner såsom varelager, oplagsplads og eventuelt værksted tilknyttet en mindre kontorbygning. Med Kommuneplan 2019 ønsker vi i særlig grad at fokusere på Nordvest som et bykvarter for både kreative og traditionelle erhverv, hvorfor bydelens 3 kreative zoner bevares.

Kontakt