Bebyggelsesbevaring

Historisk og arkitektonisk værdifulde bygninger i København.

København har en enestående koncentration af historisk og arkitektonisk værdifulde enkeltbygninger og samlede bebyggelser. Disse bymæssige kvaliteter udgør et særligt aktiv i kommunen, og deres bevaring og udvikling varetages bl.a. gennem kommune- og lokalplanlægningen.

Kort over Bevaringsværdige bebyggelser

Kortet findes nederst på siden som pdf.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.