Amager Vest

En grøn bydel med metro og store byudviklingsområder

Københavns grønneste bydel

Amager Vest er byens grønneste bydel med bl.a. byens største bestand af haveforeninger. En stor del af Amager Vest er tidligere havområde, der igennem årene er blevet fyldt op med lossepladsaffald. Det har givet mulighed for etablering af Amager Fælled, der sammen med Kalvebod Fælled udgør det største naturområde i Københavns Kommune. Amager Vest er dermed også bydelen med det højeste antal kvadratmeter grønt pr. indbygger.

Med udviklingen af Ørestad, Islands Brygge Syd og etableringen af metroen har Amager Vest gennemgået en markant udvikling de seneste årtier. I løbet af den kommende planperiode forventes Ørestad City og Syd stort set udbygget. Dermed afsluttes op mod 30 års byudvikling i Ørestad.

Vejlandskvarteret erstatter Ørestad Fælled Kvarter

I Kommuneplan 2015 var området vest for Sundby St., også kaldet Ørestad Fælled Kvarter, udlagt til byudvikling i første del af planperioden. Med Borgerrepræsentationens beslutning om at finde alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter udlægges området i stedet til offentligt formål i tråd med den resterende del af Amager Fælled.

Til erstatning for Ørestad Fælled Kvarter udlægges et ca. 18 ha stort areal nord for Vejlands Alle, hvoraf 11,8 ha kan bebygges. Området var tiltænkt en kommende campingplads, men giver i stedet mulighed for etablering af ca. 2.500 boliger. Derudover udlægges et areal ved Selinevej Nord til blandet erhverv, ligesom der skal gives mulighed for 20.000 m² ekstra erhverv i Ørestad.

Kontakt